Ter-Mite the most effective non explosive demolition agent!

Dextec Oy Ltd.

Siuntio
Finland

email_termitecom

Ter-mite är den ideala lösningen för stenbrott.

Att bryta stenblock kan kontrolleras noggrant med minimalt materialavfall.

headerkuva
termite_logo_rgb-200

Ter-Mite kan användas för månghändiga applikationer.

Betong och armerad betong:
• Kontrollerad demolering av bryggor,
  vågbrytare, grunder etc.
• Kontrollerad brytning

Sten:
• Kontrollerad brytning
• Tunnelarbeten
• Borttagning av stenblock
• Brytning av massivt berg
• Stenbrytning
• Djupgrävning
• Vägarbeten
• Grundgrävning

Annat:
• Under vatten
• Underjordisk
• Inuti befintliga byggnader

Under kontrollerad brytning av betong och berg producerar Ter-Mite resultat med minimalt materialavfall och ingen skada tillfogas kringliggande byggnader.

Under stenbrytning kan du spara 30 % oanvänt stenmaterial jämfört med explosiva varor.

Det finns inget behov för att evakuera arbetsplatsen vid utgrävning med Ter-Mite – man kan fortsätta arbeta medan Ter-Mite gör sitt.

Ter-Mite kan sprutas in i borrhålet med sprututrustning.

Användning av Ter-Mite kräver inte licensierad personal eller tillstånd.

Ter-mite är en icke-brännbar, icke-explosiv produkt som kan förvaras säkert i vilket torrt lagringsutrymme som helst.

Produkten levereras i lådor om 20 kg. Varje låda innehåller 4 vattentäta plastpåsar med 5 kg Ter-Mite pulver.

För större projekt kan vi leverera lastpallar om 1000 kg med 50 lådor var.

Ter-Mite kan anpassas till ditt lokala klimat. Standardversionen av Ter-Mite är mycket mångsidig och vi rekommenderar den för användning på flesta platser i Europa. Versioner för varmare klimat finns tillgängliga vid specialbeställning. På så sätt kan du välja den produkt som passar aktuella förhållanden bäst.

Du kan experimentera med mellanrum mellan hål för att använda Ter-Mite på det mest ekonomiska sättet. Beroende på styrkan på det material du ska spräcka kan du använda mellanrum på 20-50 cm mellan hålen.

Du behöver ungefär 8-20 kg per 1m3 sten. Ungefär 20 kg fyller ungefär 10 meter
38-40 mm borrhål.

Faktorer som påverkar användningsmängd:
1. Typ av material (sten, betong etc.)
2. Håldiameter (större hål = mer styrka men även mer volym)
3. Mellanrum mellan hål (närmare = mer Ter-Mite behövs)
4. Ska stenen/betongen avlägsnas för hand? (= fler hål -> mindre bitar)
5. Har du tillgång till utrustning som t.ex. grävmaskiner? (= färre hål -> större bitar)

Volymberäkning:

Hål diameter mm 38 40 45 51
Meter fyllda med 5 kg 2.6 2.3 1.9 1.5
Kg per borrad meter 1.9 2.2 2.6 3.3
svainio_14

Exempel:
Borrstorlek: 40 mm
Borrade hål i meter: 50 m
Om hålen fylls: 50 m x 2.2 kg = 110 kg

Kontrollerad brytning uppnås genom ett noggrant planerat borrningsmönster.

Under mindre optimala vädervillkor kan Ter-Mite värmas upp eller kylas ner för att kontrollera reaktionen och öka det användbara temperaturområdet.

Ter-Mite är säkert att använda. Det förorenar inte miljön och är giftfritt för användare.

Läs användarmanualen noggrant innan användning.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player