Ter-Mite the most effective non explosive demolition agent!

Dextec Oy Ltd.

Siuntio
Finland

email_termitecom

Populariteten hos icke-explosiva brytningsmetoder växer snabbt.

Allt fler konstruktionsprojekt genomförs i uppbyggda områden.

Utgrävning nära eller till och med inuti befintliga byggnader blir allt vanligare.
En av nyckelfaktorerna för att ett projekt ska vara lönsamt är att se till att befintliga byggnader inte tar skada.

Ter-Mite erbjuder en bevisad metod för att kunna genomföra detta på ett säkert sätt.

headerkuva
termite_logo_rgb-200

Vad är Ter-Mite?

Ter-Mite är den mest effektiva expansiva demoleringsmedlet på dagens marknad. Det är det bästa alternativet för brytning av sten och betong när sprängning inte är ett alternativ.

När du får ett arbete som inte tillåter sprängning och du arbetar nära eller inuti befintliga byggnader gör Ter-Mite jobbet åt dig. Det kan även användas för att ge stöd åt operationer med andra metoder som explosiva varor och hydraulisk klyvning.

Ter-Mite fungerar genom att reagera kemiskt med vanligt vatten. Det genererar ett tryck på upp till 100 MPA, vilket bryter alla kända typer av sten och armerad betong.

• inga vibreringar eller tryckvågor
• ingen rök och inget damm
• ingen förorening
• inga flygande stenar eller bråten
• inget tillstånd behövs
• inget behov av att avbryta operationer för sprängning
• tyst process
• kontrollerad brytning
• kan användas under vatten
• personal kan utbildas snabbt
• möjliggör eller underlättar arbete inom slutna områden

Hur används Ter-Mite?

Ter-Mite blandas med vatten och blandningen hälls i borrade hål (38-52 mm). Medan Ter-Mite reagerar kan andra närliggande hål fyllas i säkert. Det är inte nödvändigt att evakuera området. När Ter-Mite expanderar bryter det stenen/betongen i bitar med en förutbestämd storlek som kan avlägsnas med konventionella metoder.

Den här metoden gör operationen effektivare eftersom skydd för närliggande byggnader inte behövs och annat arbete kan fortsätta normalt. Materialet som används är miljövänligt och kan slängas som normalt konstruktionsavfall.

Ter-Mite kan till och med användas i situationer där det finns vatten intill berget eller byggnaden. Ter-Mite gör det möjligt att arbeta inom ett mycket slutet område där det är svårt eller omöjligt att använda maskinell utrustning.

Byggnadsentreprenörer

Ter-Mite erbjuder bästa styrka och ett mycket bra värde jämfört med konkurrerande produkter på den europeiska marknaden. Med Ter-Mite kan du vara säker på att arbetet utförs säkert och effektivt.

Kontakta din lokala återförsäljare för tillgänglighet och konkurrenskraftigt pris. Om produkten ännu inte finns tillgänglig i ditt område är du välkommen att kontakta oss för mer information.

svainio_22small

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player